ความเป็นมา มุกดาหาร

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติคุณงามความดีที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเอง๖.
ก้าวล้ำเทคโนโลยี หมายถึง มีความรู้พื้นฐานในด้านการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์๗.
มีพลานามัยสมบูรณ์  หมายถึง นักเรียนมีภาวะของร่างกายที่แข็งแรง และไม่เป็นโรคมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

อัตลักษณ์        
“มุ่งมั่นในการทำงาน”คำอธิบาย        
๑.  มุ่งมั่นการทำงาน หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้            
  ๑.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน              
๑.๒ ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกลักษณ์  
“ยิ้มไหว้ ทักทาย สวัสดี”

จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพรมแดนทางด้านตะวันออกติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดน จังหวัดมุกดาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งธรรมชาติที่สวยงาม วัดวาอาราม ตลาดท้องถิ่น จุดชมวิวริมแม่น้ำโขง และแหล่งสักการะพญานาค มุกดาหารจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแดนอีสานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว การเดินทางจากกรุงเทพโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง แต่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้เพื่อประหยัดเวลาโดยลงเครื่องที่สนามบินนครพนมที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงและต่อรถมายังมุกดาหารประมาณ 2 ชั่วโมง วันนี้ Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งจังหวัดมุกดาหารมาฝากกันในทริปนี้

มุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนแห่งสำคัญ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน....... อ่านต่อได้ที่ : http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001107/lang/th/

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

Mukdahan - หมวดหมู่ สถานที่เที่ยว องค์กรแห่งการเรียนรู้

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2022 mukdahan