สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557 เวลา 08:58 น. IP: 1.1.135.123
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง โดยนายอภิเชก เผ่าภูไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยครูประจำชั้นได้นักเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวโอวาท และตัวแทนผู้ปกครองได้แนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน เป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง

ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6
ประชุมผู้ปกครองป.6