สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์เมื่อ : 8 พ.ย. 2561 เวลา 06:54 น. IP: 1.2.159.51
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศโรงเรียนบ้านนาโปน้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ด้วยโรงเรียนบ้านนาโปน้อย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ