สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2561 เวลา 20:46 น. IP: 134.236.11.178
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายใต้คำขวัญว่า “เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กมุกดาหารก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู นักเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการในสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ งานอาชีพ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ นักบินน้อย สพฐ. และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗ กิจกรรม ดำเนินการจัดประกวดแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ใช้สถานที่ประกวดแข่งขันในพื้นที่อำเภอดอนตาล ๑๕ แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  โรงเรียนบ้านนาสะโน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา  โรงเรียนบ้านนาม่วง โรงเรียนดอนตาลวิทยา โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล โรงเรียนดอนตาลวิทยา สนามกีฬากลาง วิทยาลัยชุมชนหน่วยจัดดอนตาล ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอดอนตาล และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีตัวแทนนักเรียนจาก ๑๙ เครือข่าย เข้าร่วมประกวดแข่งขัน รวมจำนวน ๘,๕๐๐ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน ๓,๓๗๐ คน คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน จำนวน ๑,๔๓๑ คน ในการนี้ ได้มีพิธีมอบมอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ รางวัล พร้อมทั้งมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ