|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
+โพสต์เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2561 เวลา 02:50 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม เพื่อยกระดับพัฒนาการของเด็กพิเศษเรียนรวมทั้ง ๙ ประเภท ผ่านกระบวนการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิควิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถจัดทำแผน IEP ได้อย่างถูกต้อง สามารถผลิต ใช้และปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียนรวมได้ โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ อบรมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมมีผู้อบรมทั้ง ๒ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำในโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [50]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [77]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [30]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [254]
สพป.มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมุกดาหาร [106]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org