สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

โพสต์เมื่อ : 30 ก.ย. 2561 เวลา 02:50 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม เพื่อยกระดับพัฒนาการของเด็กพิเศษเรียนรวมทั้ง ๙ ประเภท ผ่านกระบวนการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิควิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถจัดทำแผน IEP ได้อย่างถูกต้อง สามารถผลิต ใช้และปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียนรวมได้ โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ อบรมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมมีผู้อบรมทั้ง ๒ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำในโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ