สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในหน้าที่

โพสต์เมื่อ : 18 ก.ย. 2561 เวลา 06:53 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในหน้าที่ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย การปฏิบัติงานในส่วนราชการของตนเองให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดอบรม ๒ วัน คือในวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรมจาก ๑๙ เครือข่าย เครือข่ายละ ๗ คน รวมจำนวน ๑๕๐ คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และคณะวิทยากรจาก ทีมงานนิติกร งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ