สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 เวลา 02:28 น. IP: 134.236.11.185
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียน โดยมี นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน  ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดย นายมงคล  รุณธาตุ รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ กล่าวรายงานการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สพฐ. ร่วมกับ สพม.๒๒ สพม.๒๑ สพป.นพ.เขต ๑ สพป.นพ.เขต ๒ สพป.หนองคาย เขต ๑ และ สพป.มุกดาหาร จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖ เขตพื้นที่การศึกษา ๑๔ โรงเรียน มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Cr : https://www.facebook.com/prsec.prsec

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pr.muk.ed/media_set?set=a.1814330511995901&type=3&fb_dtsg_ag=AdyFzR-n92PJ_qKPvBkAhzSsZOvU02UUqlFFoKu_0MCr3Q%3AAdzZFROr6JM_hLSfWGrb7t-0UWmalsGOyJ7XvXOrUTlNBQ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ