สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านเหล่าครามอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โพสต์เมื่อ : 30 ส.ค. 2561 เวลา 02:48 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าคราม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.ประภาส  ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีความสามารถ และอยู่รวมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย ส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือเนตรนารี โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียนบ้านเหล่าคราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๗ คน  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ