สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ กลุ่มเครือข่ายดอนตาล

โพสต์เมื่อ : 27 ส.ค. 2561 เวลา 12:25 น. IP: 134.236.9.50
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนชุมชนดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล โดยนายพงษ์ศักดิ์  จันทพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินการแข่งขัน ๑๕ กลุ่มสาระ รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ กิจกรรม มีนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนชุมชนดอนตาล ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (ขอบคุณภาพ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อ.ดอนตาล)

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ