สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ : 27 ส.ค. 2561 เวลา 04:59 น. IP: 180.183.232.79
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านวิชาการภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนในตำบลนากอก กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ 2561