สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนงบปลายปี ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ : 20 ส.ค. 2561 เวลา 06:01 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบปลายปี) จากข้อมูลความต้องการของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายจริงของสถานศึกษา ค่าซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ของสถานศึกษา ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครูที่ชำรุด ด้านคุณภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลดภาระงานของครูผู้สอน สำหรับเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทางธุรการ โดยพิจารณารายละเอียดและเรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อส่งข้อมูลรายงานให้ สพฐ.ทราบต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ