สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานฯ

โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2561 เวลา 05:46 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมระเมียรดาวรีสอร์ท จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจากผลการประเมินการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีผลการคะแนนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง จึงกำหนดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเรียนรู้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System) จากหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System) มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ