สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร พัฒนายกระดับการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2561 เวลา 02:34 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเปียโน โรงแรมริเวอร์ซิตี้ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร) และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านชะโนด ๒) ในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัยก่อนเข้ารับการศึกษาในชั้นประถมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และทบทวนตรวจการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ คน  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ