สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็น พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โพสต์เมื่อ : 2 ส.ค. 2561 เวลา 09:47 น. IP: 134.236.9.57
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสี่จาก (สมศ.) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติทุกระดับชั้นของทุกโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติและมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา จำนวน ๑๖๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ