|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

กิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning
+โพสต์เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2561 เวลา 03:30 น. IP: 134.236.9.235

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถนำไปขยายผลและจัดกิจกรรมค่ายฯ ในระดับโรงเรียนและเครือข่ายต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้าค่ายประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๖๕ คน โดยจัดกิจกรรมค่ายเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระฯภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ จำนวน ๒๐ คน แยกตามกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯละ ๕ คน และวิทยากรแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มสาระฯละ ๑๐ คน

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.muk.ed/media_set?set=a.1713029162126037.1073743047.100002569083299&type=3

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [1]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [52]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [79]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [31]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [255]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org