|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สพป.มุกดาหาร ดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ : บ้านทุ่งนาเมือง สพป.อบ.๓
+โพสต์เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2561 เวลา 06:23 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.มารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร นำผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำ ๑๖ โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.มุกดาหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๑ คน ศึกษาดูงานกิจกรรมในโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม : ขยายผลครูวิทยากรจริยคุณ ปี ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ความดี ความงาม จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สู่เป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม โดยมี ดร.เคน​หวัง​ บุญ​เพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ  โสตศิริ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง และคณะครูให้การต้อนรับ  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [131]
สพป.มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมุกดาหาร [53]
พิธีรับมอบโครงการ “รวมน้ำใจเพื่อเด็กพิการ” [42]
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [69]
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา [65]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org