สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

รูปการอบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ สมาคมครูอำเภอนิคมคำสร้อย

โพสต์เมื่อ : 1 ก.ค. 2561 เวลา 09:18 น. IP: 223.206.249.218
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงเรียนบ้านคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดย นายวิมาน พันธุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑ ประธานคณะกรรมการสมาคมครูจังหวัดมุกดาหาร สาขาอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้วางแผนกรอบการดำเนินงานโครงการอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยได้กำหนดจัดการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน “เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลไปสู่นักเรียนในระบบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ครบทุกพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน เสริมสร้างองค์ความรู้ เกิดค่านิยม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรจากโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอนิคมคำสร้อยทั้งหมด..

อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
คำบรรยายภาพ
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561
อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2561