สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ รุ่นที่ ๑

โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2561 เวลา 02:46 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพให้กับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่หมู่บ้าน อพป. กำหนดดำเนินโครงการเป็น ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ รุ่นละ ๒๔๐ คน รวมจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๒๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ