สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ ๓

โพสต์เมื่อ : 1 มิ.ย. 2561 เวลา 00:51 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร. มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา (รุ่นที่ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ DMC โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS โปรแกรมการบริหารจัดการครุภัณฑ์ M-obec และโปรแกรมการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-obec เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียน เป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลตามระบบที่ สพฐ.กำหนด และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๖ คน จัดการอบรมเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ