สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2561 เวลา 07:29 น. IP: 134.236.10.145
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร. มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ DMC โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS โปรแกรมการบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ M-obec และโปรแกรมการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-obec เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียน เป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลตามระบบที่ สพฐ.กำหนด และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ  การบริหารด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนละ ๑ คน     รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๖ คน จัดการอบรมเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ