สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เครือข่าย อ.ดงหลวง,คำชะอี ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางฯ

โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2561 เวลา 06:51 น. IP: 122.155.35.219
แชร์ให้เพื่อน

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอดงหลวง และต่อมาในเวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคำชะอี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายอำเภอคำชะอีในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอคำชะอี โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัดและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดงหลวง 15 พ.ค.2561
https://drive.google.com/drive/folders/1FKbxmubjBooYnEq5asIPxBE6o322KC7y?usp=sharing

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ