สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มเครือข่าย อ.นิคมคำสร้อย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางฯ

โพสต์เมื่อ : 14 พ.ค. 2561 เวลา 05:03 น. IP: 122.155.35.129
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย โดยนายอุดม  ส่วยโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตย ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 33 โรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 139 คนโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                        
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ