สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2561 เวลา 11:30 น. IP: 223.206.248.249
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ โลห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 61) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนากอก โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน และโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทุกประการ

ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)
ประเมินประสิทธิภาพฯ (26 มี.ค. 61)