สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ป.๑, LAS , NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ : 20 ก.พ. 2561 เวลา 08:07 น. IP: 125.25.172.141
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการคำสร้อย-นาอุดม มีข้อราชการเพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายคำสร้อยนาอุดมทุกโรงเกี่ยวกับการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียน ( LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนั้น ทางกลุ่มเครือข่ายจึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายคำสร้อย-นาอุดม ทุกโรง และ คณะกรรมการดำเนินสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำสร้อย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป