สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

โพสต์เมื่อ : 16 ก.พ. 2561 เวลา 06:41 น. IP: 110.168.44.183
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง โรงเรียนบ้านคันแท โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนยาง โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ และโรงเรียนบ้านวังนอง จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – ลูกเสือสามัญ -เนตรนารี - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ มีลูกเสือสามัญ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๔๓ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ