สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีรับมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานช่วยเหลือสถานศึกษาประสบอุทกภัย

โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2561 เวลา 07:26 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและการบริหารจัดการเงินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๗,๕๐๒,๒๑๐ บาท และเงินคงเหลือจากการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ จำนวน ๒,๔๙๗,๗๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหาย และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงกันยายน ๒๕๖๐ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำกับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส รวดเร็ว สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาหลัก อำเภอดงหลวง โดยได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ ประเภทโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ ชุด

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ