|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
+โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2561 เวลา 02:38 น. IP: 49.230.199.68

ด้วยโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพคีรีวงศึกษาและ โรงเรียนมัธยมในอำเภอหนองสูง กำหนดจัดงานวันครูประจำปีพุทธศักราช 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ในัวันที่ 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น เป็นต้นไป จึงขอเรียบเชิญผู้บริหาร ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอหนองสูงทุกท่าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ส่งประกาศคณะกรรมการจัดงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด คีรีวงศึกษา [27]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า [50]
โรงเรียนบ้านโนนยาง ประกาศรผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน [129]
ประกาศผลคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านวังนอง [119]
โรงเรียนบ้านคันแท ประกาศรผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน [116]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org