|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

พิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561 เวลา 08:22 น. IP: 122.155.35.188

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านพรานอ้น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนบ้านพรานอ้นได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี รวมทั้งร่วมสืบสานแนวทางประชารัฐในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มอบความช่วยเหลือและสนับสนุน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และยังมี บริษัท/ห้างร้าน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ รวมทั้งพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาและร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถจักรยาน จำนวน ๒๐ คัน ให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมเป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [199]
สพป.มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมุกดาหาร [71]
พิธีรับมอบโครงการ “รวมน้ำใจเพื่อเด็กพิการ” [44]
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [75]
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา [69]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org