สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2561 เวลา 08:22 น. IP: 122.155.35.188
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านพรานอ้น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนบ้านพรานอ้นได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี รวมทั้งร่วมสืบสานแนวทางประชารัฐในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มอบความช่วยเหลือและสนับสนุน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และยังมี บริษัท/ห้างร้าน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ รวมทั้งพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาและร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถจักรยาน จำนวน ๒๐ คัน ให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมเป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ