|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2561 เวลา 05:28 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑" และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU) โดยมี ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาในจังหวัดมุกดาหารให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙   

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU)
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีเปิดการอบรม “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” รุ่นที่ ๓ [10]
การอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า [25]
การประชุมโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [62]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เครือข่ายหว้านใหญ่ [51]
พิธีเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ รุ่นที่ ๑ [153]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org