สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านป่งโพนมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29

โพสต์เมื่อ : 1 ธ.ค. 2560 เวลา 07:27 น. IP: 58.9.231.149
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนบ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)