|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สพป.มุกดาหาร พัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2560 เวลา 06:31 น. IP: 202.29.213.146

ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย โครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานและประชุมสัมมนาเพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาตนเองสู่เส้นทางครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง กำหนดการอบรมจำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมระเมียรดาวบูติคเพลส อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรม “จับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙” อำเภอดอนตาล [45]
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA [53]
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [23]
สพป.มุกดาหาร ประชุมประธานเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [101]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและมอบทุนการศึกษา โครงการ CCF [60]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org