|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2560 เวลา 20:50 น. IP: 134.236.8.150

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้อง Grand Convention Hall โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล  จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดและนำเสนอผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ (Clusters การจัดการเรียนรู้ ๑๐ จังหวัดภาคอีสานเหนือ) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวด/แข่งขันการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมและเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๒๖ เขตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๗ เขต รวม ๓๓ เขต จาก ๑๐ จังหวัดอีสานเหนือ ได้แก่ มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์  เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย  บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม รวมผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๒,๕๐๐ คน กิจกรรมการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย นวัตกรรมและผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๓ ผลงาน นวัตกรรมของครู จำนวน ๘๙ ผลงาน รวม ๑๒๒ ผลงาน กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ อำเภอดงหลวง และกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Opened Class) การสอนคณิตศาสตร์ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง โรงเรียนบ้านคำบง ๑ อำเภอนิคมคำสร้อย 

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อีสานเหนือ)
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เครือข่ายหว้านใหญ่ [28]
พิธีเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ รุ่นที่ ๑ [141]
ประชุม Conference การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล ศธ. และ สพฐ. [127]
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [338]
สพป.มุกดาหาร พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ [89]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org