|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
+โพสต์เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:49 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-net) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ โดยใช้รูปแบบ Action Research ดำเนินการ ๓ ระยะคือ ระยะที่ ๑ อบรมปฏิบัติวิเคราะห์แนวข้อสอบตามโครงสร้าง สทศ. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ ปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และระยะที่ ๓ ทดสอบกับนักเรียน นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ สรุปผล รายโรงเรียน รายบุคคลและภาพรวมของกลุ่มเครือข่าย เพื่อพัฒนายกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-net) เพิ่มขึ้นตามปฏิญญาที่ให้ไว้อย่างน้อยร้อยละ ๔ พัฒนาครูแกนนำของเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบตามโครงสร้างของ สทศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญและจำเป็นต่อการทดสอบระดับชาติ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ คน

 

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการอำเภอเมืองมุกดาหาร [42]
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ [119]
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายภูสระดอกบัว [62]
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายคำสร้อยนาอุดม [50]
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารและอำเภอ [56]
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284