|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
+โพสต์เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:49 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-net) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ โดยใช้รูปแบบ Action Research ดำเนินการ ๓ ระยะคือ ระยะที่ ๑ อบรมปฏิบัติวิเคราะห์แนวข้อสอบตามโครงสร้าง สทศ. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ ปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และระยะที่ ๓ ทดสอบกับนักเรียน นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ สรุปผล รายโรงเรียน รายบุคคลและภาพรวมของกลุ่มเครือข่าย เพื่อพัฒนายกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-net) เพิ่มขึ้นตามปฏิญญาที่ให้ไว้อย่างน้อยร้อยละ ๔ พัฒนาครูแกนนำของเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบตามโครงสร้างของ สทศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญและจำเป็นต่อการทดสอบระดับชาติ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ คน

 

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์อบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ รุ่นที่ ๑ [130]
ประชุม Conference การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล ศธ. และ สพฐ. [118]
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [334]
สพป.มุกดาหาร พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ [84]
“จับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙” อำเภอหว้านใหญ่ [135]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org