|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2
+โพสต์เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น. IP: 223.206.246.23

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่าน ตามที่สพป.มุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2 โดยทำการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางเครือข่ายได้ดำเนินการตรวจและกรอกคะแนนนักเรียนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งผลการสอบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้คุณครูที่รับผิดชอบแต่ละชั้นนำผลไปรวมกับคะแนนสอบปลายปี 20% ของคะแนนสอบปลายปีในรายวิชาที่ทำการสอบ ซึ่งคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว

แก้วมุกดาหาร
คำอาฮวนดงเย็น
สะพานมิตรภาพ
ไตรมิตรนวพัฒน์
เมืองน้ำทิพย์
คำบกคำชะอี
คำชะอีก้าวหน้า
คำชะอีศึกษาพัฒน์
ภูผาเทิบพัฒนา
ภููสระดอกบัว
ดงหลวง
ดงหลวงตอนบน
ร่มกกชัยพัฒนา
คำสร้อย นาอุดม
ธารบังอี่
เมืองหนองสูง
คีรีวงศึกษา
หว้านใหญ่
ดอนตาล

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560 [930]
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [732]
แบบรายงาน SAR 59 [2063]
แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1 [23241]
เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร [1498]
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284