|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

แบบกรอกคะแนนสอบป.1-4
+โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2560 เวลา 11:34 น. IP: 202.29.213.146

เรียนประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัด

ส่งแบบกรอกคะแนนการสอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และรายละเอียดการกรอกผลการประเมินนักเรียนรายคน  กรณีนักเรียนไม่มีชื่อในระบบสามารถแทรกแถวได้ และสามารถตัดใช้เฉพาะในเครือข่ายและโรงเรียนตนเองได้

เครือข่ายต่อไฟล์ส่งเขตพื้นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เพราะเขตพื้นที่การศึกษาจะส่ง สพฐ. 27 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการกรอกผลประเมิน
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ส่งข้อมูลสนามสอบและจำนวนนักเรียน สอบ NT และสอบอ่านชั้น ป.1 [294]
ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการสอบ O-NET และpower piont การประชุมชี้แจง [299]
ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับปรับปรุง [322]
แบบกรอกรายขื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3 [298]
สนามสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 [666]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org