สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์เมื่อ : 30 ม.ค. 2560 เวลา 09:13 น. IP: 223.206.247.187
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีจำนวนสนามสอบเครือข่ายละ ๑ สนามสอบ และหมุนเวียนคณะกรรมการคุมสอบสลับกลุ่มเครือข่ายนั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันและชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสอบดังกล่าว กลุ่มเครือข่ายฯ ธารบังอี่ จึงขอเชิญคณะกรรมการคุม O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (รายชื่อตามเอกสารแนบ) เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6
คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3
ตารางสอบ O-NET ป.6
ตารางสอบ O-NET ม.3