|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์(ต.โพนงาม)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2560 เวลา 11:12 น. IP: 119.42.78.22

           เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์..จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้กับทุกโรงเรียน...โดยตำบลโพนงาม (โรงเรียนบ้านโพนงาม  โรงเรียนบ้านตูมหวาน  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง  โรงเรียนบ้านแฝก  และ โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน)  ได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตูมหวาน  และ  ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านโพนงาม...โดยจัดวิทยากร  5   กลุ่มสาระการเรียนหลัก  จากคณะครูในจำบล...ตลอดเดือนมกราคม 2560...

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า [67]
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ฯ ตำบลโพนงาม ณ รร.บ้านตูมหวาน [42]
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของโรงเรียน [54]
อบรมคุณธรรม 12 ประการ นร.เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ [43]
อบรมActive Learning เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ [122]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org