|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการสอบ NT
+โพสต์เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2560 เวลา 12:43 น. IP: 202.29.213.146

ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย

ขอความร่วมมือทุกเครือข่ายส่งรายชื่อกรรมการสอบ NT ให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็น ไฟล์ excel

ที่ e-mail:chawiwan_2507@hotmail.com ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐ ตามแบบกรอกที่แนบ

 

หมายเหตุ  ให้ส่งเป็นเครือข่ายตามที่ระบุ เพราะมีทุกปีส่งมาเป็นรายโรง และส่งเป็นไฟล์ excel 

 

แบบกรอกกรรมการ NT

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดอนตาล 17 พ.ค.2561 [199]
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดงหลวง 15 พ.ค.2561 [184]
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.หนองสูง 14 พ.ค.2561 [146]
ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 แยกเครือข่าย [632]
เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) [571]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org