สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2560 เวลา 14:19 น. IP: 223.206.235.170
แชร์ให้เพื่อน

ด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่ มีข้อราชการเพื่อชี้แจงกับคณะกรรมการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทางกลุ่มเครือข่ายฯ จึงขอให้ท่านได้แจ้งให้บุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รายชื่อตามเอกสารแนบ