|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับกลุ่มเครือข่าย ปีการศึกษา 2559
+โพสต์เมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2559 เวลา 15:31 น. IP: 118.172.27.177

ด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่  มีแผนการออกนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  และยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่าย (School Network) รวมทั้งกำหนดระยะเวลา และปฏิทินการนิเทศเพื่อให้สามารถดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

              เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้...

 

ประกาศกลุ่มเครือข่ายฯ

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมฯ [12]
ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ [31]
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ [24]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ [79]
ขอความอนุเคราะห์ครูวิชาการและครูธุรการ จัดเตรียมความพร้อมฯ [33]
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284