สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์เมื่อ : 2 ธ.ค. 2559 เวลา 15:47 น. IP: 116.58.240.88
แชร์ให้เพื่อน

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของข้าราชการครูกลุ่มเคื่อข่ายคำสร้อย-นาอุดม นางหยาดทิพย์ ซีซอง ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านนาอุดม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางชุลีกรณ์ รุ้งไธสง ครู ชำนาญการ รร.บ้านคำไหล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวปภาวริน จารุมี ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางฐิดาภา จันปุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านขอนแก่น เหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนภาคฯ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป