|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมเครือข่ายเมืองหนองสูง
+โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2559 เวลา 15:13 น. IP: 202.29.177.211

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง

           ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง มีกำหนดจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเครือข่ายฯ ในวันที่  ๒๑ – ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนบ้านงิ้ว และโรงเรียนบ้านคำพอก ๑  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าว

            ในการนี้ ทางเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง จึงขอเชิญคณะครูในกลุ่มเครือข่ายฯทุกท่านร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป   ณ   โรงเรียนบ้านงิ้ว

           

 

หนังสือเชิญประชุม

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด [69]
คำสั่งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป1 การสอบ LAS เครือข่ายคีรีวง แก้ไข [76]
ปฏิทินการนิเทศติดตาม เครือข่ายคีรีวงศึกษา [62]
เชิญประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการทดสอบ o-net เครือข่ายคีรีวงศึกษา [86]
ขออนุญาตครูวิชาการเครือข่ายเข้าร่วมประชุม [98]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org