|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สพป.มุกดาหาร เปิดค่าย คนดีของแผ่นดิน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2559 เวลา 18:47 น. IP: 119.42.124.224

ที่วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น ที่.วัดสระพังทอง ต.หนองแอก อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่าย คนดีของแผ่นดิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะเฉพาะ 5 ประการ คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด /ความมีวินัย/ความซื่อสัตย์สุจริต/ความพอเพียง/มีจิตสาธารณะและพัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสุจริตทั้ง 54 โรงเรียนที่ร่วมโครงการ จะเป็นแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการ ให้กับนักเรียน ต่อไปเพื่อสร้างสังคมที่ดี ให้คนดีคนเก่งได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวชิรสารธรรม เจ้าอาวาสวัดสระพังทอง คณะครู และชุมชนร่วมเป็นวิทยากร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2560 [905]
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการ [898]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2560 [833]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2560 [871]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2560 [966]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org