สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์เมื่อ : 5 ก.พ. 2559 เวลา 20:32 น. IP: 27.55.202.63
แชร์ให้เพื่อน

กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองบัว ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านเหล่าดง โรงเรียนบ้านหนองหนาวและโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเหล่าดง โดยนำลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4 - ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินทางไกล การเข้าฐานเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักการใช้ชีวิตแบบชาวค่าย และเป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่ได้เรียนมาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ