|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ร่างกำหนดการนิเทศ ประจำปี 2558
+โพสต์เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2558 เวลา 11:38 น. IP: 106.0.211.82

ส่งร่างกำหนดการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งเครือข่ายเมืองหนองสูงได้เตรียมพร้อมรับการนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐ ส.ค.-๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘ มีหัวข้อติดตามคือ ๑.การจัดการเรียนการสอนเน้นการอ่านออกเขียนได้ BBL PISA ๒.การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV DLIT ๓. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๔.การนิเทศแบบ coaching ๕.โรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ๖.โครงการพลิกโฉมโรงเรียน เด็ก ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ใน ๑ ปี ๗.โรงเรียนเรียนร่วม/รวม(การจัดการศึกษาพิเศษ) ๘.โรงเรียนในฝัน ๙.โรงเรียนดีประจำตำบล ๑๐.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑.การประกันคุณภาพภายใน ๑๒.การจัดการศึกษาประถมวัย เน้นเข้าชั้นเรียนก่อนแล้วนำข้อมูลที่ได้มาสรุปช่วงหลังการเยี่ยมห้องเรียนแล้ว ๓๐-๔๐ นาที ไม่เน้นการนำเสนอทางโปรแกรมนำเสนองาน

ตารางนิเทศการศึกษา

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประกาศสวัสดีตุณครู 2561 [18]
ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561 [60]
เชิญประชุมคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติคีรีวงศึกษา [244]
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด [438]
คำสั่งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป1 การสอบ LAS เครือข่ายคีรีวง แก้ไข [348]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org