|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2558 เวลา 11:35 น. IP: 1.1.134.238

ตามที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ ได้ประชุมผู้บริหารในคราวประชุมที่ 3 / 2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยางจอมมณี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 การจัดจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ ประจำปี 2558 ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดการประชุมสัมมนาการจัดจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธาตุพนมเรสสิเด้นท์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พักห้องละ 400 บาท จากต้นสังกัด ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [130]
ประกาศโรงเรียนมุกดาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ [101]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลุกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ [75]
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประกาศผลการคัดเลือกครู Co-teacher [94]
โรงเรียนมุกดาลัย รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ รับ 21-27 พ.ย. 61 [140]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org