|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

"ด่วนมาก"ขอความร่วมมือจาก "เครือข่ายโรงเรียนสุจริต"(เหลือ 1 โรงเรียน)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2558 เวลา 10:21 น. IP: 1.1.128.90

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยมีโรงเรียนบ้านโพนงามเป็น "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต" และปีการศึกษา 2557 ได้ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตแล้ว จำนวน 25 โรงเรียน บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเครือข่ายดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) , (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ส่งที่โรงเรียนต้นแบบฯ เพื่อจะรวบรวมและสำเนาคำสั่งส่งสพป.มุกดาหาร และส่งสพฐ.โดยด่วน เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณให้มาดำเนินงานตามโครงการต่อไป (ถ้าได้ไม่ครบ 25 โรงเรียน สพฐ.จะไม่จัดสรรงบประมาณให้) ตอนนี้โรงเรียนต้นแบบได้รับคำสั่งฯจากโรงเรียนเครือข่ายฯแล้ว จำนวน 23 โรงเรียน ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ยังเหลืออีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จึงขอความร่วมมือจากท่านอย่างเร่งด่วนดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งฯ ด้วย โรงเรียนบ้านโพนงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ โดยส่งข้อมูลมาที่ e - mail : sasi_2617@hotmail.com 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [45]
งานมุทิตาจิต ครู-บุคลากร เกษียนอายุ อ.คำชะอี [126]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า [139]
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ฯ ตำบลโพนงาม ณ รร.บ้านตูมหวาน [80]
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของโรงเรียน [94]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org