สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

"ด่วนมาก"ขอความร่วมมือจาก "เครือข่ายโรงเรียนสุจริต"(เหลือ 1 โรงเรียน)

โพสต์เมื่อ : 17 เม.ย. 2558 เวลา 10:21 น. IP: 1.1.128.90
แชร์ให้เพื่อน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยมีโรงเรียนบ้านโพนงามเป็น "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต" และปีการศึกษา 2557 ได้ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตแล้ว จำนวน 25 โรงเรียน บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเครือข่ายดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) , (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ส่งที่โรงเรียนต้นแบบฯ เพื่อจะรวบรวมและสำเนาคำสั่งส่งสพป.มุกดาหาร และส่งสพฐ.โดยด่วน เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณให้มาดำเนินงานตามโครงการต่อไป (ถ้าได้ไม่ครบ 25 โรงเรียน สพฐ.จะไม่จัดสรรงบประมาณให้) ตอนนี้โรงเรียนต้นแบบได้รับคำสั่งฯจากโรงเรียนเครือข่ายฯแล้ว จำนวน 23 โรงเรียน ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ยังเหลืออีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จึงขอความร่วมมือจากท่านอย่างเร่งด่วนดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งฯ ด้วย โรงเรียนบ้านโพนงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ โดยส่งข้อมูลมาที่ e - mail : sasi_2617@hotmail.com