|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 687 ครั้ง

รมช.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 704 ครั้ง

การประชุม อกศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1010 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 765 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1244 ครั้ง

โครงการ “รวมใจจังหวัดมุกดาหาร สานสายธารแห่งพระบารมี”


โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 635 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 593 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายเครือข่ายแก้วมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 524 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 556 ครั้ง

สพป.มุกดาหารเตรียมพร้อมประชุมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 613 ครั้ง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 499 ครั้ง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูงประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแ

วันนี้ (15 มิ.ย.2559) ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมี่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแ
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 555 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 569 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ


โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 671 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจัดอบรม PISA


โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 584 ครั้ง

“โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล” ครั้งที่ ๖๓


โพสต์เมื่อ 10 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 568 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา


โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 634 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ


โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 433 ครั้ง

เครือข่ายหว้านใหญ่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา


โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 614 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ


โพสต์เมื่อ 3 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 643 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ(เขตสุจริต)


โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 635 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 718 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ


โพสต์เมื่อ 29 พ.ค. 2559 โดย Administrator
อ่าน 1746 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 699 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมย่อยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาคเรียนที่ ๑


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 547 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 659 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 19 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 909 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 684 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดอนตาล


โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 649 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นิเทศตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียน


โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 707 ครั้ง

การประชุมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 13 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 728 ครั้ง

“เครือข่ายโนนเมืองคำโมเดล” ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน


โพสต์เมื่อ 13 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 622 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 740 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”


โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 753 ครั้ง

พิธีปิดโครงการ “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓”


โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 696 ครั้ง

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 5 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 525 ครั้ง

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุม รายการ นายกรัฐมนตรีพบครู วันที่ 13 พ.ค.2559


โพสต์เมื่อ 4 พ.ค. 2559 โดย Administrator
อ่าน 1332 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 553 ครั้ง

“ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธศิรินาค

ด้วย จังหวัดมุกดาหารแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2559 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 491 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ ๑๑


โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 644 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจไฟไหม้บ้าน ผอ.สุรสิทธิ์ จำปาเทศ


โพสต์เมื่อ 25 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1251 ครั้ง

กิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)


โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 857 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 18 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 632 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 12 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1001 ครั้ง

พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 11 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 681 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค


โพสต์เมื่อ 11 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 590 ครั้ง

พิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบร

วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึ
โพสต์เมื่อ 6 เม.ย. 2559 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 581 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 646 ครั้ง

โครงการวันครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรง จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 762 ครั้ง

สพป.มุกดาหารประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา


โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 484 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 9 จากทั้งหมด 16 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org