|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 





Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ผอ.สพป.มุกดาหาร ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1040 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 425 ครั้ง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 12 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 559 ครั้ง

กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 9 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 583 ครั้ง

พิธีเปิดอาคารเรียนและทำบุญครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน


โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 710 ครั้ง

BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 4 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 487 ครั้ง

มุกดาหารจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ


โพสต์เมื่อ 3 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 481 ครั้ง

พิธีเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่และสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนบ้านสามขัว


โพสต์เมื่อ 2 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 759 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ


โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 466 ครั้ง

ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคสงฆ์ รอบแบ่งกลุ่ม


โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 557 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 440 ครั้ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ PEER Center อำเภอหว้านใหญ่


โพสต์เมื่อ 28 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 530 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก


โพสต์เมื่อ 22 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 591 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 22 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 420 ครั้ง

ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์


โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 571 ครั้ง

การอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านยาเสพติด


โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 847 ครั้ง

Best Practices ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล


โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1247 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯ


โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 482 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 781 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ


โพสต์เมื่อ 6 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 473 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


โพสต์เมื่อ 2 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1291 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 738 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 657 ครั้ง

รมช.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 647 ครั้ง

การประชุม อกศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 955 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 736 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1204 ครั้ง

โครงการ “รวมใจจังหวัดมุกดาหาร สานสายธารแห่งพระบารมี”


โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 598 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 551 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายเครือข่ายแก้วมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 491 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 517 ครั้ง

สพป.มุกดาหารเตรียมพร้อมประชุมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 576 ครั้ง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 461 ครั้ง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูงประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแ

วันนี้ (15 มิ.ย.2559) ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมี่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแ
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 507 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 515 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ


โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 616 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจัดอบรม PISA


โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 550 ครั้ง

“โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล” ครั้งที่ ๖๓


โพสต์เมื่อ 10 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 527 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา


โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 592 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ


โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 399 ครั้ง

เครือข่ายหว้านใหญ่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา


โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 578 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ


โพสต์เมื่อ 3 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 593 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ(เขตสุจริต)


โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 586 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 654 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ


โพสต์เมื่อ 29 พ.ค. 2559 โดย Administrator
อ่าน 1702 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 640 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมย่อยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาคเรียนที่ ๑


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 508 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 623 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 19 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 871 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 629 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 8 จากทั้งหมด 16 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org