|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓


โพสต์เมื่อ 16 ก.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 535 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 531 ครั้ง

สพป.นครนายก ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 5 ก.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 617 ครั้ง

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER ดอนตาล


โพสต์เมื่อ 2 ก.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 607 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร และ ม.กาฬสินธุ์ ทำบันทึกข้อตกลงการจัดทำข้อสอบครูผู้ช่วย


โพสต์เมื่อ 30 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 590 ครั้ง

เปิดบ้านนวัตกรรมโรงเรียนในฝันและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN


โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 535 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


โพสต์เมื่อ 25 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 526 ครั้ง

การประชุมวางแผนบริหารอัตรากำลังเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา


โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 587 ครั้ง

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 658 ครั้ง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ปี ๕๙


โพสต์เมื่อ 19 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 551 ครั้ง

พิธีลงนาม MOU โครงการ“ฉลาดรู้เรื่องเพศ” และโครงการ“อาหารเช้าเพื่อน้อง


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 531 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1001 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 400 ครั้ง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 12 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 523 ครั้ง

กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 9 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 549 ครั้ง

พิธีเปิดอาคารเรียนและทำบุญครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน


โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 673 ครั้ง

BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 4 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 446 ครั้ง

มุกดาหารจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ


โพสต์เมื่อ 3 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 452 ครั้ง

พิธีเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่และสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนบ้านสามขัว


โพสต์เมื่อ 2 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 705 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ


โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 440 ครั้ง

ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคสงฆ์ รอบแบ่งกลุ่ม


โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 534 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 404 ครั้ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ PEER Center อำเภอหว้านใหญ่


โพสต์เมื่อ 28 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 491 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก


โพสต์เมื่อ 22 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 555 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 22 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 392 ครั้ง

ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์


โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 534 ครั้ง

การอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านยาเสพติด


โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 773 ครั้ง

Best Practices ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล


โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1200 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯ


โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 452 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 722 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ


โพสต์เมื่อ 6 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 435 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


โพสต์เมื่อ 2 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1237 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 681 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 624 ครั้ง

รมช.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 581 ครั้ง

การประชุม อกศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 900 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 696 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1157 ครั้ง

โครงการ “รวมใจจังหวัดมุกดาหาร สานสายธารแห่งพระบารมี”


โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 551 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 515 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายเครือข่ายแก้วมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 443 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 475 ครั้ง

สพป.มุกดาหารเตรียมพร้อมประชุมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 533 ครั้ง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 430 ครั้ง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูงประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแ

วันนี้ (15 มิ.ย.2559) ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมี่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแ
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 469 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 475 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ


โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 567 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจัดอบรม PISA


โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 497 ครั้ง

“โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล” ครั้งที่ ๖๓


โพสต์เมื่อ 10 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 493 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา


โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 557 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 7 จากทั้งหมด 15 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org